Information Kit – Svenska

Vilka problem behandlar COASTAL Biogas?

COASTAL Biogas-projektets mål är att tillhandahålla lösningar baserade på rötning av tång till kustregioner för att hantera övergödning, bidra till övergången till en cirkulär bioekonomi och förbättra välståndet. Projektet har fått medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg South Baltic-programmet.

COASTAL Biogas förvandlar problem till potential för Östersjön och miljön – minskad övergödning, produktion av förnybar energi och högkvalitativ biogödsel från oönskat avfall, rena och inbjudande stränder till gagn för regionens viktiga turistnäring och samtidigt bidra till en övergång till en cirkulär bioekonomi.

COASTAL Biogas Concept

Tång ingår i algfamiljen och är en mångfacetterad organism som har egenskaper som kan vara användbara på många områden – bland annat inom medicin, energi och till och med som en riktad näringsuppsamlare. Tillsammans med andra alger är det den huvudsakliga komponenten i det organiska material som spolas upp på stränderna. Genom att ta bort tång från stranden bortförs näringsämnen från Östersjön vilket bidrar till minskad övergödning. Det finns många olika arter av tång och de är anpassade till olika regioner.

Ett av målen med COASTAL Biogas är att finna effektiva strandresningstekniker och möjligheter med förbehandling för att använda insamlad tång i biogasanläggningar och producera el, värme och bränsle/drivmedel. Rötresten från biogasanläggningen kan sedan användas som biogödsel och ersätta importerad konstgödsel.

Mer bakgrundsinformation

Vill du veta mer om varför COASTAL Biogas är viktigt och hur det kan hjälpa? Du kan klicka på länkarna nedan för att lära dig mer om de enskilda ämnena.

 Link to further information on Eutrophication    Link to further information on algae and seaweed     Link to further information on anaerobic digestion and biogas     Link to further information on digestate and organic fertiliser

Övergödning
Alger och tång
Biogas
Biogödsel