Information Kit – Dansk

Hvilke problemer behandler COASTAL Biogas?

Projektet ’COASTAL Biogas’ har til formål at levere løsninger baseret på en anaerobisk nedbrydning af opskyllet tang til kystregioner for at tackle eutrofiering, bidrage til overgangen til en cirkulær bioøkonomi og forbedre velstand. Projektet har modtaget finansiering fra Den Europæiske Regionale Udviklingsfond gennem Interreg South Baltic-programmet.

’COASTAL Biogas’ forvandler problemer til potentialer for Østersøregionen og dets miljø ved at reducere eutrofiering, skabe vedvarende energi og højkvalitets biogødning fra uønsket affald, hvilket gør det nemmere at holde strandene rene og indbydende for regionens turistindustri og på samme tid bidrage til en cirkulær bioøkonomi.

COASTAL Biogas concept

Tang er en del af algefamilien og en mangesidet organisme, der har egenskaber, som kan være nyttige på mange områder – blandt andet medicin, energi og endda som et næringstilskud. Størstedelen af det organiske materiale der skylles op på kysterne består af tang og andre alger. Ved at fjerne tang fra stranden, kommer næringsstofferne ikke tilbage i Østersøen hvilket kan hjælpe med at forhindre eutrofiering. Der er mange forskellige tangarter, som er tilpasset de forskellige regioner.

I COASTAL Biogas er et af målene at finde effektive strandrensningsteknikker og forbehandlingsmetoder til opskyllet tang, så det kan indgå i et biogasanlæg til produktion af elektricitet, varme og brændstof. Den afgassede tang kan derefter anvendes som gødning og dermed erstatte den importerede mineralske kunstgødning.     

Yderligere baggrundsinformation

Ønsker du at vide mere om hvorfor COASTAL Biogas er vigtigt, og hvordan det hjælper? Du kan klikke på nedenstående links for at lære mere om de enkelte emner.

Link to further information on Eutrophication    Link to further information on algae and seaweed     Link to further information on anaerobic digestion and biogas     Link to further information on digestate and organic fertiliser

Eutrofiering
Tang
Biogas
Gødning