Biogaz

Odpady organiczne mogą być wykorzystywane, jako surowiec do procesu fermentacji metanowej. W biogazowni odpady organiczne przekształcane są w warunkach beztlenowych (anaerobowych) w biogaz, który można wykorzystać w elektrociepłowniach (CHP) do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Innym sposobem zagospodarowania biogazu jest jego uzdatnienie do biometanu, który można wykorzystać, jako paliwo w transporcie. Drugim produktem powstającym w biogazowni jest przefermentowany materiał, zwany pofermentem. Poferment to wysokiej jakości nawóz organiczny, który można stosować w rolnictwie.

Fermentacja beztlenowa zmniejsza emisję CO2 i umożliwia odzyskanie składników odżywczych jednocześnie wytwarzając bardzo uniwersalne źródło energii. Biogaz jest czystym źródłem energii, które pozwala zredukować nie tylko wielkość emisji ditlenku węgla, ale także emisję innych szkodliwych związków z przetwórstwa paliw kopalnych. Jeśli biogaz zostanie oczyszczony, wówczas będzie miał jakość gazu ziemnego i może być zatłaczany do sieci gazowej i/lub być używany jako paliwo w transporcie (jako zamiennik CNG). Pojazdy napędzane CNG z biogazu mają najlepszy bilans CO2 ze wszystkich dostępnych paliw. W porównaniu do oleju napędowego, wykorzystanie biometanu jako paliwa w transporcie zmniejsza znacznie emisję NOx i cząstek stałych, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza.

Poferment może być stosowany, jako nawóz zastępując powszechnie stosowane nawozy mineralne. Dzięki temu możliwe będzie zamknięcie obiegu składników odżywczych, co oznacza, że ilość zastosowanych w nawożeniu składników odżywczych będzie taka sama jak dostarczana do Morza Bałtyckiego w wyniku wymywania z pól i spływu powierzchniowego. Przyczyni się to również do zmniejszenia emisji CO2 w wyniku zmniejszania transportu i produkcji nawozów syntetycznych, co może potencjalnie stworzyć regionalny łańcuch zależności gospodarczych.

Biogas Value Chain