Information Kit – Polskie

Jakie zagadnienia porusza Projekt COASTAL Biogas?

Celem projektu COASTAL Biogas jest opracowanie rozwiązań opartych na beztlenowej fermentacji nadmiarowej roślinności morskiej w regionach przybrzeżnych w celu redukcji problemu eutrofizacji, rozwoju bio-gospodarki cyrkularnej i poprawy dobrobytu. Projekt otrzymał finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Programu Interreg South Baltic.

Projekt COASTAL Biogas rozpatruje problemy regionalne i środowiskowe Morza Bałtyckiego jako potencjalne możliwości w zmniejszaniu eutrofizacji, produkcji energii odnawialnej i wysokiej jakości bio-nawozów z nadmiernej biomasy morskiej, promując utrzymanie czystości plaż i wpływając na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, a jednocześnie przyczyniając się do rozwoju bio-gospodarki cyrkularnej.

COASTAL Biogas Concept

Wodorosty są wielopostaciowymi organizmami należącymi do rodziny glonów o właściwościach, które mogą być cenne w wielu dziedzinach – między innymi w zastosowaniach medycznych lub energetycznych, jak również mogą pełnić rolę ukierunkowaną na kumulowanie składników pokarmowych. Wraz z innymi glonami są głównym organicznym składnikiem materiału znajdującego się na plażach. Usunięcie wodorostów z plaż zapobiega ponownemu wzbogaceniu wód Morza Bałtyckiego w składniki odżywcze, a tym samym przyczynia się do redukcji eutrofizacji. Istnieje wiele różnych gatunków wodorostów, z których każdy przystosował się do życia w danych warunkach.

Jednym z celów projektu COASTAL Biogas jest znalezienie skutecznych metod oczyszczania plaż i możliwości wstępnej obróbki zebranego materiału w celu wykorzystania wodorostów w instalacjach biogazowych do produkcji energii elektrycznej, ciepła i paliwa. Przefermentowaną biomasę z biogazowni można natomiast wykorzystać, jako nawóz organiczny, który z powodzeniem mógłby zastąpić syntetyczny nawóz mineralny.

Więcej informacji ogólnych

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego projekt COASTAL Biogaz jest tak ważny? Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

 Link to further information on Eutrophication    Link to further information on algae and seaweed     Link to further information on anaerobic digestion and biogas     Link to further information on digestate and organic fertiliser

Eutrofizacja
Glony i wodorosty
Biogaz
Nawóz organiczny