Gødning

Behandling i et biogasanlæg har flere positive virkninger på miljøet. Den ene er den behandlede produktion af organisk affald, kaldet digestat. Dette nedbrudte materiale kan erstatte mineralsk kunstgødning. Kulstof-kvælstof-forholdet (C/N-forholdet på 8-10) for digestaten betyder, at kvælstoffet er let tilgængeligt for afgrøderne. Anvendelsen af digestaten efter biogasproduktion fjerner ikke kun fosfor og nitrogen fra havet og muliggør kulstoffiksering, den også tjener som gødning til afgrøder og medvirker derved til en næringsstofcyklus.

Digestat er bæredygtigt, fordi store mængder fosfat kan leveres tilbage uden tab i næringsstofcyklussen. Dertil kommer, at gødningen med digestatkilder leverer lavere mængder klimagasser til atmosfæren sammenlignet med tilførslen af flydende gødning. På lang sigt fremmer produktionen af digestat en positiv jordbundsudvikling med god jordfrugtbarhed, da digestaten leverer let tilgængeligt kvælstof, fosfor og kalium til afgrøderne. I denne henseende kan digestaten fra biogasanlæg bidrage til en funktionel genanvendelsescyklus, og en generation af permanente, bæredygtige og næsten naturlige næringscyklusser er derfor mulig (med hensyn til permanent landbrug – permakultur).

Coastal nutrient cycle