Information Kit – Lietuvis

Kokie iššūkiai sprendžiami „COASTAL Biogas“ projekte?

Projekto „COASTAL Biogas“ tikslas – pateikti pakrančių regionams galimas sprendimo priemones kovai su eutrofikacija, panaudojant į krantą išmestus jūros dumblius biodujų gamybai anaerobinio skaidymo būdu. Tokiu būdu būtų prisidedama prie žiedinės bioekonomikos tikslų įgyvendinimo ir gerovės gerinimo. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų per Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Projekte siekiama parodyti, kad egzistuojančios problemos Baltijos jūros regione gali tapti galimybėmis sumažinant Baltijos jūros eutrofikaciją, gaminant švarią atsinaujinančią energiją ir aukštos kokybės bio-trąšas iš nepageidaujamų atliekų. Tokiu būdu paplūdimiai taptų švaresni, regiono turizmas vystytųsi sparčiau bei taptų patrauklesnis ir būtų prisidedama prie žiedinės bio-ekonomikos tikslų.

COASTAL Biogas Concept

Jūros dumbliai yra dumblių šeimos dalis, daugialypis organizmas, kuris gali būti plačiai naudojamas daugelyje sričių: vaistams gaminti, energijos gamyboje ar maisto pramonėje, kaip įvairių maistinių medžiagų rinkinys. Kartu su kitais dumbliais (jūržolėmis) yra pagrindinės organinės medžiagos vyraujančios paplūdimiuose. Pašalinus jūros dumblius ir jūržoles iš paplūdimio yra sustabdomas maistinių medžiagų patekimas į Baltijos jūrą, taip sumažinant jos eutrofikaciją. Yra daug skirtingų jūros dumblių rūšių, kurios įvairiai paplitę skirtinguose Baltijos jūros regionuose.

Vienas pagrindinių „COASTAL Biogas“ projekto tikslų yra surasti ir pasiūlyti efektyvius paplūdimių valymo metodus panaudojant jūros dumblius kaip žaliavą biodujų jėgainėje gaminant elektrą, šilumą ir degalus. Po anaerobinio pūdymo biodujų jėgainėje likęs kompostas gali būti panaudojamas kaip organinė trąša, taip sumažinant dalį importuojamų sintetinių mineralinių trąšų kiekį.

Kita pagrindinė informacija

Ar norėtumėte daugiau sužinoti apie „COASTAL Biogas“ projekto svarbą bei vykdomas veiklas? Norėdami sužinoti daugiau apie atskiras temas, galite spustelėti žemiau pateiktas nuorodas.

 Link to further information on Eutrophication    Link to further information on algae and seaweed     Link to further information on anaerobic digestion and biogas     Link to further information on digestate and organic fertiliser

Eutrofikacija
Jūros dumbliai ir jūržolės
Biodujos
Organinė trąša