Eutrofiering

Østersøen er verdens største brakvandskrop – med en blanding af saltvand og ferskvand. Dets unikke biodiversitet er imidlertid truet af et fænomen kaldet eutrofiering. Eutrofiering skyldes hovedsageligt en overflod af næringsstofferne nitrogen og fosfor i vandet. Kilderne er mangfoldige – de kan komme fra atmosfæren, afstrømningsvand fra landbrugsområder samt spildevand, bare for at nævne nogle få. Den baltiske marine miljøbeskyttelseskommission – Helsinki-Kommissionen, kendt som HELCOM, har oprettet en hjemmeside, der giver detaljerede oplysninger om årsager og effekt ved eutrofiering. HELCOM-rapporten “State of the Baltic Sea” (engelsk) giver et godt overblik. (Link, der skal indsættes). Andre nyttige ressourcer kan også findes i vores linksamling “Yderligere information online”

Causes and Effects of Eutrophication

En af effekterne ved eutrofiering er en overdreven vækst af planter, såsom planteplankton, som igen forårsager ændringer i andre økosystemer. Den accelererede vækst af alger og andre vandplanter giver problematiske økologiske konsekvenser. Når algerne nedbrydes forbruger de tilsvarende mængder ilt, hvilket skaber døde zoner i bunden af ​​Østersøen.


En stigning i døde zoner ved havbunden gør dyrelivet omkring disse områder umuligt. Biodiversiteten falder således, og situationen forværres. Desuden forekommer skumdannelse, og nedbrydningen af ​​opskyllede alger på strandene forårsager ubehagelige lugte. Dette skaber problemer for miljøet og samfundene langs kysten – inklusive 
indkomstmulighederneforbundet med turisme.

Link to further information and educational materials   Yderligere information online